Clubreglement


VZW  AQUA-SKI  GEEL-STELEN

 

Clubreglement boten en jetski’s – inwendige orde

 1 , De beheerraad van Aqua-ski vzw behoud zich het recht voor om zonder verhaal een lidmaatschap van om het even welk lid in te trekken of dit clublid voor volgend seizoen te weigeren . Dit kan bvb gericht zijn tegen clubleden die de rust verstoren . de reglementen niet na naleven , op een of andere manier de goede werking van het clubleven in gedrang brengen  , of op een onverantwoorde wijze derde in gevaar brengen . 

2 , Varen tegen een hoge snelheid is verboden op minder dan 10 meter van de oever 

3 , Men vaart steeds rechts en men kruist ook steeds rechts .                                                                        Uitgezonderd wanneer u het vaartuig uit het water gaat halen , passeert u aan de boten helemaal tegen de kant van Stelen en geeft u voorrang aan de aankomende boten , op een verantwoorde wijze 

4 , Boten en jetski’s mogen op geen enkele wijze andere vaartuigen hinderen  , nog gevaar opleveren voor de gebruikers van de aanhorigheden van het Albertkanaal  .  Een boot of jetski moet daartegen steeds voorrang verlenen aan alle vrachtschepen en drijvende werktuigen . 

5 , Ieder vaartuig moet over een geldige verzekering beschikken 

6 , Ieder vaartuig dient te worden ingeschreven en lidgeld te betalen . Indien u over meerdere vaartuigen beschikt , is het alleen toegelaten om met maar 1 vaartuig het water te gebruiken 

7 , Om het schommelen van gemeerde boten zoveel mogelijk te verminderen mag er niet in kringetjes gevaren worden voor de aanlegsteiger en mag men voor elke aanlegsteiger geen gevaarlijke manoeuvres uitvoeren. 

8 , Elke boot of jetski eigenaar dient zijn uitrusting vooraf in orde te brengen  zodat het gebruik van de hefbrug steeds zo snel mogelijk weer vrij is . Dit geld voor zowel in – als uithalen . 

9 , U dient uw wagen steeds ordelijk te parkeren en bezoekers hun wagen te laten parkeren op de parkeerplaats !!!    Het jaagpad is ten strengste verboden  !!!       1 voertuig per hoofdlid  mag op de dijk staan !!!!    Boottrailers zijn ten strengste verboden op de dijk, trailerparking is voorzien. 

10 , Sinds de nieuwe milieuwetgeving  is het verboden te tanken op het water     Er staan hier enorm hoge boetes op . 

11 , Alle leden zijn gehouden onze terreinen zuiver te houden en al hun afval mee te nemen . 

12 , Aqua-ski vzw behoud zich het recht voor om slecht 20 jetski’s en 40 boten te aanvaarden als toetreden  de hoofdleden . Er worden geen uitzonderingen gemaakt . 

13 , De bestuurder van een jetski moet steeds een reddingsvest dragen  en is verplicht de dodemansknop te hebben en te  gebruiken 

14 , Ieder volwassen hoofdlid  is verantwoordelijk voor zijn kinderen , vrienden ,of familieleden die ze meebrengen . Deze worden op de hoogte gebracht van het reglement door het hoofdlid . 

15 , Ieder hoofdlid mag niemand die geen jetski of bootlid is meebrengen  , en te water te laten zonder voorafgaande toestemming van het bestuur . De eigenaar die zijn kaart uitleent aan derde , zal onherroepelijk worden geschorst . 

16 , Denk eraan dat het materiaal  zoals boeien ’s avonds terug binnen worden gebracht  Als ook moet de aanlegsteiger en de brug steeds op slot gemaakt worden . 

17 , Aanleg boeien of anker boeien mogen niet blijven liggen door de week / reglement scheepvaart 

18 , Jetski’s mogen niet aanleggen , nog ankeren tussen de boten , voor het clubhuis 

19 , Het is bij wet verboden om een vaartuig te besturen onder de 18 jaar . Tevens moet men in het bezit zijn van een vaarvergunning  . 

20 , Klachten dienen schriftelijk te worden binnengebracht bij 1 van onze bestuursleden die deze zal voordragen op de vergadering waar deze zullen onderzocht worden op echtheid  . Deze dient  steeds ondertekend te worden door 2 hoofdleden . Het voltallig bestuur zal een beslissing nemen en bekent  maken aan de leden . 

21 , Gelieven de plaats rond de trappen een beetje vrij te houden  , zodat iedereen makkelijk en veilig de steiger kan betreden

 22 , Ieder lid zorgt ervoor dat zijn vriendenkring op de hoogte is van dit reglement en word nageleefd om schorsing als lid te vermijden . 

23 , Ieder lid gaat door ondertekening van dit reglement akkoord met de opgestelde regels  .

 


Kemeldijk Z/N

2440 Geel

Belgie

Copyright © All Rights Reserved by aqua ski geel